Oudercommissie

Deze enthousiaste groep ouders organiseert diverse activiteiten gedurende het schooljaar en biedt op verzoek van de leerkrachten de helpende hand om activiteiten uit te voeren in de groep. U begrijpt dat deze hulp zeer gewaardeerd wordt! Als u tijd en zin hebt ons hiermee te helpen, kunt u dit doorgeven aan de leerkracht.

Enkele activiteiten zijn:

 • Nationaal Schoolontbijt
 • Sinterklaas- en Kerstviering
 • Nieuwjaarsborrel
 • Een markt organiseren
 • Kleuter- en kinderbingo organiseren
 • Meehelpen bij de Koningspelen                                                                                             
 • Diverse geldwervingsacties, zoals bijv. de kledinginzamelacties
 • Assisteren bij het praktisch verkeersexamen
 • Meehelpen bij de feestelijke ouderavond (musical en verloting)
 • De laatste schooldag (speldag - afsluiting schooljaar)
 • Hulp bij feesten/bijeenkomsten, ondersteuning voor de leerlingen en leerkrachten

plaatje ouderbetrokkenheid

 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden