Oudercommissie

Een paar jaar geleden hebben we de ouderraad en de activiteitencommissie samengevoegd tot de oudercommissie.
Deze enthousiaste groep ouders organiseert diverse activiteiten gedurende het schooljaar en biedt op verzoek van de leerkrachten de helpende hand om activiteiten uit te voeren in de groep. U begrijpt dat deze hulp zeer geaardeerd wordt! Als u tijd en zin hebt ons hiermee te helpen, kunt u dit doorgeven aan de leerkracht of onderstaande ouders.

Enkele activiteiten zijn:

 • Nationaal Schoolontbijt
 • Sinterklaas- en Kerstviering
 • Nieuwjaarsborrel
 • Voorjaarsmarkt organiseren
 • Kleuter- en kinderbingo organiseren
 • Meehelpen bij de Koningspelen                                                                                             
 • Diverse geldwervingsacties, zoals bijv. de kledinginzamelacties
 • Assisteren bij het praktisch verkeersexamen
 • Meehelpen bij de feestelijke ouderavond (musical en verloting)
 • De laatste schooldag (speldag - afsluiting schooljaar)
 • Hulp bij feesten/bijeenkomsten, ondersteuning voor de leerlingen en leerkrachten

plaatje ouderbetrokkenheid

 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden