Geschiedenis

Ver voor de leerplichtwet van 7 juli 1900 hebben de inwoners van Erica een school in het leven geroepen. Op 11 maart 1880 was het zover: een houten school stond op de tegenwoordige begraafplaats.

In 1892 werd een nieuw en nu een stenen gebouw geopend aan de Havenstraat. Dit gebouw heeft heel lang het gezicht bepaald van Erica, want het is pas afgebroken in 1971. De nieuwe school stond toen al een aantal jaren aan de Semsstraat, want op 20 februari 1967 had de toenmalige wethouder van onderwijs, de heer R. Zegering Hadders, deze school geopend. Hoeveel leerlingen er al in die tijd school 1 hebben doorlopen is niet bekend. Dat het er velen zijn, staat vast. De tweede openbare school werd pas geopend in 1906, het protestants-christelijk onderwijs volgde in 1914 en het katholieke onderwijs in 1924.

eeuwfeest

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden