BAS

BAS = Bouwen aan een Adaptieve School
Onze school is BAS-gecertificeerd. Om nu en in de toekomst adaptief onderwijs te kunen geven aan onze leerlingen heeft ons team zich de afgelopen jaren intensief bezig gehouden met het BAS-project. Hierdoor is een doorgaande lijn gerealiseerd in het leer- en onderwijsproces vanaf de jongste groepen tot het moment dat de leerlingen de school verlaten voor het voortgezet onderwijs.

Wat is adaptief:
In het BAS-project staan de volgende vragen centraal:

  • Wat kan de school doen om de doeltreffendheid van het onderwijs te verbeteren? (effectiviteit)
  • Hoe kan de school beter omgaan met verschillen in de groep? (differentiatie)
  • Op welke manier kan die differentiatie worden georganiseerd? (organisatie)
  • Hoe kunnen kinderen zelf actief betrokken worden bij het onderwijs? (zelfsturing)
Wij kijken naar wat het kind nodig heeft, op welk gebied dan ook, en helpen het kind om verder te komen in zijn eigen ontwikkeling. Adaptief betekend aanpassen aan een bepaalde omstandigheid. In dit geval dus dat wij het onderwijs zo nodig en waar mogelijk aanpassen aan de leerling, zodat de leerling zich prettig voelt en zich optimaal kan ontwikkelen.

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden