obs de Anbrenge

Roosters

U vindt hiernaast de overzichten van de schooltijden, we hanteren een continurooster.            

U ziet u ook een overzicht van de vakanties en vrije dagen en het gymrooster.

 

fjo overblijven