obs de Anbrenge

Ouders

Ouderraad/Medezeggenschapsraad

We hebben op onze school een Oudercommissie.
Deze enthousiaste groep ouders organiseert diverse activiteiten gedurende het schooljaar.

Daarnaast hebben we een Medezeggenschapsraad.
De Medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen, vertegenwoordigers van de ouders en van het personeel.
De Medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals: de besteding van geld en gebouwen, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

Verkeersouders
René Raad en Sidaan Feiertag zijn ons behulpzaam bij activiteiten die bij ons verkeersproject DVL (Drents Veiligheids Label) uitgevoerd worden. Als verkeersouders leveren ze een flinke bijdrage aan de verkeersveiligheid van onze leerlingen.