obs de Anbrenge

Groepen

 

We werken op onze school met zes groepen: groep 0/1, 2, 3/4, 4/5, 6/7 en 7/8.
De gemiddelde groepsgrootte is ± 25 leerlingen.
We hebben een kleine instroomgroep (aan het begin van het schooljaar).

Kinderen leren van elkaar en ontdekken samen nieuwe dingen. Wij vinden het belangrijk dat ze elkaar leren en vertellen hoe ze een taak hebben afgemaakt of een probleem hebben opgelost en dat ze leren samenwerken in de klas, eventueel in kleine groepjes. De leerlingen zitten in onze school daarom in werkgroepjes van kinderen met verschillende leerstijlen en sociale vaardigheden, maar soms ook individueel (voor toetsing).

 

6520537 grupo de escuela de los ninos vector de ilustracion

Pestprotocol

Een pestprotocol of anti-pestprotocol is afspraken die je maakt met elkaar om pesten te voorkomen. Het pestprotocol kan gaan over pesten in de klas en op het schoolplein. Het pestprotocol kan ook gaan over pesten via de computer. In een pestprotocol staat:
  • wat is pesten en wat is plagen?
  • hoe proberen we pesten te voorkomen?
  • hoe zien we snel dat er wordt gepest?
  • hoe zorgen we er voor dat het pesten snel stopt
  • hoe werken we samen met de ouders om pesten te stoppen

Pestprotocol obs De Anbrenge